Học sinh thảo luận nhóm

Nhằm đáp ứng được nhu cầu đổi mới công tác giáo dục trong năm học 2015-2016 với trọng tâm là: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn; Thực hiện thông tư 30-BGD&ĐT; Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình VNEN chiều ngày 6/03/2016 trường TH Đức Châu đã tổ chức tiết dạy minh họa : Ứng dụng phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) vào chương trình và sách giáo khoa hiện nay.

            

  Trong chuyên đề này chuyên môn nhà trường kết hợp với việc đổi mới cách dự giờ “khi dự giờ phải tập trung vào việc học của học sinh, theo dõi nét mặt, hành vi, thái độ tập trung đến bài học của từng học sinh thông qua đó đánh giá được mức độ nắm vững bài của học sinh, sự hào hứng hoặc thờ ơ với bài học của học sinh, những khó khăn của học sinh, tìm mối liên hệ giữa việc học của học sinh với tác động của phương pháp, nội dung dạy học”  cách góp ý chuyên đề theo hướng đỏi mới “Toàn bộ giáo viên trong trường tham gia đóng góp ý kiến cho bài giảng minh họa, cần nhấn mạnh những ưu điểm nổi bật, hiệu quả bài giảng đối với học sinh, tập trung phân tích hoạt động học tập của học sinh, không đi sâu phân tích về giáo viên dạy và không xếp loại giờ dạy.”
Việc nhận xét theo thông tư 30 cũng được quan tâm: cách nhận xét bằng lời của giáo viên  trên lớp, cách nhận xét vào vở hay vào phiếu học tập qua tiết dạy thực tế trên lớp cũng được đưa ra thảo luận sôi nổi.
           Điểm trọng tâm của chuyên đề là việc ứng dụng phương pháp dạy học theo VNEN vào chương trình và sách giáo khoa hiện nay.Tuy nhiên lần đầu tiên thực hiện chương trình dạy học nay học sinh con găp một số khó khăn trong hình thức thảo luận nhóm (SGK chưa có lô gô minh họa). Nhưng các em đã tổ chức đực hình thức thảo luận nhóm một cách hkhas hiệu quả nhờ sự giúp dỡ của giáo viên. Qua  tiết dự  giờ và góp ý tiết dạy VNEN kết hợp với chương trình hiện hành. Tất cả giáo viên trong trường đã nhất trí cao về hình thức tổ chức và phương pháp dạy học của giáo viên và cách học của học sinh.

 


     * Về  cấu trúc bài học ứng dụng phương pháp dạy học theo mô hình VNEN.

      1. Về nội dung
      Giữ nguyên mục đích, yêu cầu theo chuẩn kiến thức kĩ năng tiểu học hiện hành ; Giữ nguyên quy trình và thời gian dạy học của các môn học hiện hành; Sử dụng phân phối chương trình và sách giáo khoa hiện hành để giảng dạy; Về đánh giá, nhận xét học sinh theo thông tư 30 của Bộ giáo dục ngày 28/08/2014.
      2. Về phương pháp:
      Chuyển hoạt động, hình thức dạy học truyền thống hiện nay: Giáo viên chủ động hướng dẫn học sinh tìm ra tri thức sang học sinh tự giác tổ chức các hoạt động học tập của mình. Học sinh biết hợp tác và thông qua sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm học tập, học sinh hoàn toàn chủ động để khám phá và tìm ra tri thức. Học sinh tự đánh giá bản thân mình, và được bạn bè đánh giá thông qua hoạt động nhóm.
       3. Về hình thức:
       Phối hợp quy trình của các môn học hiện nay với Tiến trình 10 bước học tập và qui trình 5 bước lên lớp của mô hình VNEN. Tức là theo qui trình của tiết dạy các môn học hiện nay giáo viên lồng ghép, thay đổi một số một số hình thức lên lớp mà trong đó giáo viên mang tính chủ đạo sang các hoạt động học sinh tự tổ chức các hoạt động học tập của cá nhân, nhóm, lớp… thông qua lệnh.

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Báu